CANOPY.CZ - vše o širokopásmovém bezdrátovém systému Motorola Canopy. KonekTel, a.s. je autorizovaným distributorem Motorola a Motorola Canopy a GPON technologie. - Obecné (http://www.canopy.cz)

Motorola Point-to-Multipoint (PMP) řešení OFDM - 08 června 2004 - 14:20   (Autor: Administrator)
Technické poznámky a ujasnění pojmů

Motorola Point-to-Multipoint (PMP) řešení OFDM

Technické poznámky a ujasnění pojmů:


Pro dosažení propustnosti 20 Mbps u produktu PMP 54400 je dobré provést měření s konfigurací 1 AP podporující 3 SM jednotky. Publikované specifikace pro agregovanou propustnost u produktů série PMP 100 (FSK) a série PMP 400 (OFDM) jsou právě založeny na této konfiguraci a trvale se používají v laboratořích Motorola pro testování výkonnosti systémů.

Propustnost pro spoje s vysokým poměrem pro uplink (např. 20/80 nebo 10/90) nemůže být nikdy maximalizována v jednoduchém systému, který například sestává z 1 AP a 1 SM. V tomto případě s jedním SM je přítomno nezanedbatelné množství neaktivního času mezi mezi vysíláním, jelikož AP vyprázdní svůj datový buffer a čeká na potvrzení (ACK) ze sítě. Z tohoto důvodu může SM jednotka čekat na tzv.  bandwidth grant a přitom AP stále vyprázdňuje svůj buffer. Doporučuje se používat maximální uplink na 80, aby bylo AP jednotce umožněno odeslat nezbytné rámce.

Motorola PMP systém, ať série 100 FSK a 400 série OFDM, je navržena pro optimální podporu v multi-point situacích. Motorola PMP protokoly obsahují požadavky na šířku pásma z jednotek SM a  bandwidth granty z AP. Motorola PMP 400 AP jsou navrženy pro podporu více SM jednotek. Každá SM jednotka žádá šířku pásma z AP a čeká na potvrzující zprávu, aby mohla začít s přenosem dat. Každé SM jednotce je přidělen vlastní buffer pro podporu datového přenosu. Tento buffer se musí vyprázdnit předtím než požadujícímu SM bude zaslána potvrzující zpráva. Round robin algoritmus přebíhající mezi SM jednotkami užívá více efektivněji procesor v AP.

Velikost paketu je také rozhodující záležitost. Velmi malé pakety mohou mít na propustnost také vliv. K tomu se přidává režie v podobě požadavků a přidělení šířky pásma, potvrzující zprávy a další servisní informace. Standardem pro testování větších paketů jsou pakety o velikosti 1500 byte.

Zákazník by měl uvážit rozhodnutí, zda by jeho aplikaci nepřineslo více použití a nasazení PTP. Backhauly nepoužívají stejný protokol jako AP. Proto je režie informačních rámců při přenosu dat daleko nižší. Nasazení produktů pro PTP může zvýšit zákazníkovu propustnost.


Další informace o výkonnosti PMP, propustnosti a video je k dispozici na stránkách Motoroly na:

http://motorola.wirelessbroadbandsupport.com/support/library/?region=1&cat=5

White Paper dokumenty zahrnují:
 

    Video Solutions: Understanding Video Image Quality
    Bandwidth vs. Throughput in Motorola PMP Solutions
    Performance in Broadband Wireless Access Systems
 

[CANOPY.CZ - vše o širokopásmovém bezdrátovém systému Motorola Canopy. KonekTel, a.s. je autorizovaným distributorem Motorola a Motorola Canopy a GPON technologie.]

Copyright © KonekTel, a.s.

Návrat