CANOPY.CZ - vše o širokopásmovém bezdrátovém systému Motorola Canopy. KonekTel, a.s. je autorizovaným distributorem Motorola a Motorola Canopy a GPON technologie. - Tipy (http://www.canopy.cz)

Výkonové úrovně signálu - 08 června 2004 - 14:20   (Autor: Administrator)
Někdy je méně více

Pokud se Vám stává, že SM jednotky, ačkoliv mají velmi silný signál na straně AP, odpadávají nebo mají problémy s registrací a komunikací vůbec, zkuste si představit následující scénář a zvažte, co by mohlo být příčinou. Není to rada univerzální a nemusí platit za všech okolností, nicméně praxe toto již několikrát potvrdila.

Pojem dBm (decibel miliwatt) Vám jistě není neznámý, tak jen malá tabulka několika hodnot:

dBm Po
0 1.0 mW
+3 2.0 mW
+6 4.0 mW
+9 8.0 mW
+12 16 mW
+15 32 mW
+20 100 mW
+23 200 mW
+26 400 mW
+30 1.0 W

AP přijímá každé SM určitou výkonovou úrovní (Power Level). Pokud se podíváte u AP na stránku AP sessions , uvidíte tyto informace (klíčové informace jsou vyznačeny tučně):

LUID: 002 : MAC: 00-00-00-00-00-00 State: IN SESSION (Encrypt Enabled)
Site Name : Joe Customer
Software Version : CANOPY 7.3.6 Oct 24 2005 12:06:56
Software Boot Version : CANOPYBOOT 3.0
FPGA Version : 070605 (DES Sched) P9
Session Timeout: 0, AirDelay 56 (approximately 0.52 miles (2744 feet))
Session Count: 1, Reg Count 1, Re-Reg Count 0
RSSI (Avg/Last): 936/945   Jitter (Avg/Last): 2/1   Power Level (Avg/Last): -69/-68
DnRate(SM): 3500 DnLimit(SM): 20000 UpRate(SM): 3500 UpLimit(SM): 20000 (kbit)
LoUpCIR(SM): 0 LoDnCIR(SM): 0 (kbps)
Rate : VC 18 Rate 1X/1X    
 

Power Level je hodnota signálu, který AP přijímá od SM. Mělo by platit, že potřebujete dosáhnout přijímané výkonové úrovně z každého SM v rozmezí -65dBm a -75dBm. Tato hodnota se nechá nastavit změnou nastavení výkonu do anténní soustavy na straně SM. Pokud například AP přijímá SM s výkonovou úrovní -41, znamená to, že je signál z daného SM příliš silný a měl by být redukován.

Bližší vysvětlení: AP a SM jednotky jsou obě přijímač a vysílač. Přijímač na straně AP je fixován na -90dB. Přijímač na straně SM je fixován na -86dB a toto nelze změnit. Vysílaný výkon na straně AP i SM lze měnit. Typicky se ponechává na straně AP plný výkon a mění se výkon na straně SM.

SM jednotka přijímá signál z jednoho zdroje, což je AP ke kterému se daná SM jednotka asociuje. V síti bývá více SM jednotek komunikujících s daným AP, jedna SM jednotka přijímá AP s úrovní signálu -41dB (velmi silně) a jiná SM jednotka přijímá to samé AP s úrovní signálu řekněme -77dB (velmi nízký signál). Protože SM jednotky potřebují přijímat signál právě z tohoto AP, rozdílná úroveň signálu není problém.

AP jednotka musí být schopná přijímat signál z mnoha SM jednotek. Jestliže je signál z jedné SM jednotky příliš silný (-41dB), může způsobit problémy na straně AP (zaslepit přijímač AP), který musí přijímat i slabý signál z jiné SM jednotky (-77dB). Měli byste snížit výkon na straně SM jednotky, která produkuje velmi silný signál tak, aby se úroveň signálu na AP blížila hodnotě úrovně signálu slabší SM jednotky. Vyhnete se tak i případným problémům s rušením v jiných lokalitách, které mohou být v blízkosti vaší instalace nebo omezíte vliv odrazů a podobných jevů majících vliv na kvalitu signálu (Jitter apod.).
 

Mělo by platit, že někdy je méně i více.

 

[CANOPY.CZ - vše o širokopásmovém bezdrátovém systému Motorola Canopy. KonekTel, a.s. je autorizovaným distributorem Motorola a Motorola Canopy a GPON technologie.]

Copyright © KonekTel, a.s.

Návrat