CANOPY.CZ - vše o širokopásmovém bezdrátovém systému Motorola Canopy. KonekTel, a.s. je autorizovaným distributorem Motorola a Motorola Canopy a GPON technologie. - Tipy (http://www.canopy.cz)

Nastavení rychlostí pro jednotlivé SM - 08 června 2004 - 14:20   (Autor: Administrator)
Limity rychlostí lze definovat i bez BAMu

Canopy software R6.1 přineslo mj. několik rozšíření, hlavně pak zásadní změny v komunikaci s Advantage AP, které se již dodávají. Bližší informace o R6.1 naleznete v ReleaseNotes v sekci Download. Mezi tyto vlastnosti patří i možnost nastavení rychlostí pro upload a download pro jednotlivé zákazníky a to přímo v jejich SM jednotce bez nutnosti použití BAMu. Pokud se tedy BAM nepoužívá k autentikaci SM jednotek, je možno nastavit tyto čtyři parametry přímo v SM jednotce v konfiguraci:

  • Sustained Uplink Data Rate (v kbps) - rychlost
  • Uplink Burst Allocation (v kbits) - velikost
  • Sustained Downlink Data Rate (v kbps) - rychlost
  • Downlink Burst Allocation (v kbits) - velikost

Pokud bychom chtěli například nastavit zákazníkovi limit na 128K pro upload a 256K pro download, nastavili bychom v SM jednotce tyto hodnoty takto:

Upload Burst: 128
Upload Sustained: 128
Downlink Burst: 256
Downlink Sustained: 256

Pokud bychom chtěli nastavit 1 Meg, zapíšeme hodnotu 1000.
Burst allocation určuje velikost vědra v kilobitech. Token je roven jednomu bitu informace.
Sustained Data Rate nastavuje rychlost jakou se plní vědro (v kbps). Je-li sustained (trvalá) data rate nastavena na 256 kbps, vědro se plní rychlostí 256K tokenů za vteřinu. Překročí-li součet burst a sustained počet tokenů ve vědru, SM jednotka začne zahazovat pakety a bude požadovat opakování paketů dokud nebude rychlost dat snížena.

Pro to, aby byly tyto parametry zohledněny ze strany AP, které vlastně řídí veškerý provoz v daném sektoru, je u Advantage AP v konfiguraci nová volba - Configuration Source: BAM nebo SM (defaultně je BAM). Vybráním volby SM si AP vezme nastavení dané SM jednotky a bude je používat. Takto lze nastavit všechny SM jednotky s R6.1 pro různé kombinace rychlostí.

Další možností omezení rychlosti je nastavení uvedených parametrů přímo v AP, kdy je pak toto nastavení platné pro všechny připojené SM jednotky k danému AP. Této možnosti se moc nevyužívá, nicméně i toto lze.
V každém případě je nutno počítat s maximální agregovanou rychlostí na AP. 

[CANOPY.CZ - vše o širokopásmovém bezdrátovém systému Motorola Canopy. KonekTel, a.s. je autorizovaným distributorem Motorola a Motorola Canopy a GPON technologie.]

Copyright © KonekTel, a.s.

Návrat