CANOPY.CZ - vše o širokopásmovém bezdrátovém systému Motorola Canopy. KonekTel, a.s. je autorizovaným distributorem Motorola a Motorola Canopy a GPON technologie. - Podpora - HW (http://www.canopy.cz)

Co udělat když se SM neregistruje na AP? - 08 června 2004 - 14:20   (Autor: Administrator)

Existuje několik možných scénářů, které je potřeba vzít do úvahy:

  1. Barevný kód (Color code) nastavený v AP a SM si neodpovídají. Ověřte, že barevný kód nastavený v AP je stejný jaký ja nastavený i v jednotce AP.
  2. Jednatka AP nemá nastaven vysílací kmitočet. Ověřte na konfigurační stránce jednotky AP, že je zde vybrán pracovní kmitočet.
  3. Ověřte zda svítí červená LED po zapnutí jednotky. Zhruba po 25 vteřinách by se rovněž měla rozsvítit zelená LNK LED. Pokud se tak nestane, zkontrolujte zda se rozsvítí SYN LED a zda příležitostně bliká. To znamená, že se jednotka nachází v nastavovacím režimu protože se nepodařilo ustavit spojení na Ethernet portu. Pokud nebyla jednotka poškozena zákazníkem a spojení na Ethernet portu stále vykazuje problémy s konektivitou, je nutno si vyžádat výměnu jednotky u dodavatele.
  4. SM neskenuje všechny dostupné kmitočty na kterém vysílá AP. Je nutno zkontrolovat na konfigurační stránce jednotky SM, zda je u daného kmitočtu na kterém vysílá AP proveden jeho výběr. V továrním nastavení jsou zahrnuty všechny kmitočty. Pokud je správně nastavena konfigurace, další náprava není nutná.
  5. SM se snaží zaregistrovat z větší vzdálenosti než mu je od AP povoleno. Zkontrolujte na konfigurační stránce AP parametr Max Distance, který by měl být nastaven na vzdálenost větší než je nejvzdálenější SM jednotka, která se bude k tomuto AP registrovat. Pokud je toto správně nastaveno, další náprava není nutná.
  6. Není přímá viditelnost (LOS). Uživatel by si měl ověřit zda zná principy volné LOS a požadavky na Fresnelovu zónu. Je také nutno aktivně zajistit splnění těchto důležitých požadavků. 

[CANOPY.CZ - vše o širokopásmovém bezdrátovém systému Motorola Canopy. KonekTel, a.s. je autorizovaným distributorem Motorola a Motorola Canopy a GPON technologie.]

Copyright © KonekTel, a.s.

Návrat