Canopy Software
Release 4.2

Prosíme, abyste si další informace týkající se tohoto vydání, popisu jednotlivých vlastností a upgrade software přečetli v kompletním vydání v tomto souboru.

     
Vlastnosti Release 4.2 - kategorie a výhody

V následující tabulce jsou uvedeny hlavní vlastnosti přidané do Canopy Software Release 4.2.
Mimo jiné je v této verzi již k dispozici paketový filtr a grafický spektrální analyzer (prosím, přečtěte si poznámky v uvedeném souboru týkající se kalibrace jednotek).
 
Vlastnost Kategorie Výhody
Podpora NAT pro VPN - L2TP přes IPSec Bezpečnost Podpora VPN (Virtuální privátní sítě) za použití L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) přes IPSec (Internet Protocol Security) při současném využívání výhod NATu (Network Address Translation).
Filtrace protokolů a portů Bezpečnost Přímo na SM může operátor chránit svoji síť před určitými třídami nebo typy provozu a tím také chránit účastníky jednoho před druhým (jednou z možností je Network Neighborhood)
Šifrovaný Downlink Broadcast Bezpečnost Pakety z downlink broadcastu (ARP, NetBIOS, Video na UDP atd.) mohou být nyní šifrovány, podobně jako unicast pakety a uplink broadcast.
Nastavení počtu opakování pro AP broadcast Provoz Maximalizace provozu - neopakujte pakety pokud nechcete. Užitečné v asymetrických datových a např. video aplikacích.
Grafický spektrální analyzer v SM a BHS Provoz Čárový graf zobrazuje maximální výkonovou úroveň v čase pro lepší charakteristiku rádiového prostředí
Stránky s informacemi a spektrální analyzer pro PDA Provoz Zvláštní stránky pro spolupráci s PDA (Personal Digital Assistant) při nastavování jednotek.
Název lokality v SM/BHS jsou zobrazena na stránce Sessions u AP/BHM Provoz Jednotky SM se identifikují na stránce Sessions jménem namísto MAC adresou.
NTP (Network Time Protocol) klient je k dispozici u AP a BHM Provoz Nyní májí AP a BHM klienta pro NTP a CMMmicro Release 2.1 má NTP server, takže AP a BHM připojené k CMMmicro mohou získat datum a čas. (AP a BHM připojené k CMM2 tuto informaci již mají)
Konfigurovatelné logo s odkazem Provoz Na html stránky lze mimo dřívější možnosti umístění vlastního loga také přidat odkaz URL, například na stránky technické podpory provozovatele.
Novější Canopy Enterprise MIB Provoz Pokračující podpora SNMP pro sofistikovanější síťovou správu
Zlepšení uživatelského rozhraní Provoz Webové stránky zůstávají odskrolovány na místě po auto obnově, jsou zde některá zlepšení v pojmenování a zobrazení.
Definice příkazů pro telnet Provoz Sada příkazů pro telnet je nyní dokumentována
Zvýšení softwarové hranice dosahu u jednotek pro pásmo 2.4GHz Provoz Typický maximální dosah 24km zůstal nezměněn, ale softwarový limit při delších skocích se změnil na 48km.
Technické nástroje podpory Podpora Zachytávání paketů v jednotkách pro případy vyžadující hlubší technickou podporu.


Graphical Spectrum Analyzer Display
Ukázka výstupu grafického spektrálního analyzéru na modulu BHslave.
 


Hits: Hit Counter
KonekTel, a.s.